Εγγραφές - Επανεγγραφές 2024

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στα καλοκαιρινά μας προγράμματα “Summer School” και “Summer ΚΔΑΠ”.
Λόγω μεγάλου πλήθους εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
Τηλ. 2241001400 εσωτ.16
Ευχαριστούμε!!